Kontakt

Mateso.sk
Adresa prevádzky Mateso s.r.o.
Robotnícka 4539
017 01 Považská Bystrica, Slovakia
Adresa sídla Mateso s.r.o.
Hliny 1371 / 194
017 01 Považská Bystrica
Slovakia
Banka Československá obchodná banka a.s.
IBAN: SK38 7500 0000 0040 2186 7779
BIC: CEKOSKBX
Firemné údaje IČO: 46 096 477
DIČ: 2023227580
IČ DPH: SK 2023227580
Mateso.sk Jozef Štefanko Riaditeľ
Tel: ++421905826023
Email:jstefanko@mateso.sk
Mateso.sk Dana Štefanková Manažérka predaja
Tel:++421908350012
Email: dstefankova@mateso.sk

Odoslaním formulára potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli ste zásadám spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom