Contact

Mateso.sk
Address Mateso s.r.o.
Robotnícka 2136/72
017 01 Považská Bystrica, Slovakia
Company details IČO: 46 096 477
DIČ: 2023227580
IČ DPH: SK 2023227580
Bank Československá obchodná banka a.s.
IBAN: SK38 7500 0000 0040 2186 7779
BIC: CEKOSKBX
Mateso.sk Jozef Štefanko Director
Tel: ++421905826023
Email:jstefanko@mateso.sk
Mateso.sk Dana Štefanková Project manager
Tel:++421908350012
Email: dstefankova@mateso.sk
Mateso.sk Dušan Hudček Project manager
Tel:++421948288958
Email: dhudcek@mateso.sk

Odoslaním formulára potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli ste zásadám spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom